Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Byaföreningen ENEN 2019


Styrelsen för byaföreningen ENEN avger härmed sin verksamhetsberättelse över föreningens

verksamhet under 2019. 

                    

Årsmöte

Årsmötet hölls på Mångbyskolan den 7 april 2019.


Styrelsen

Styrelsen har under det gångna året varit sammansatt enligt följande:


Ordförande                                   Emmalisa Ingman Mångbyn
Sekreterare/ledamot    ,                Maria Söderlund, Mångbyn

Kassör                                           Magnus Wiklund, Mångbyn

Ledamot                                        Sandra Jakobsson Mångbyn

Ledamot                                        Matilda Mod, Gärde

Ledamot                                        Leif stenlund Mångbyn

Ledamot                                        Anita Sundqvist, Mångbyn

Ledamot                                        Per-Inge öhmark, Bodan


Revisorer                                       Isac Andersson, Bodan

                                                      Evy Andersson, Bjuröklubb

Revisorssuppleant                         Kent Söderlund, Mångbyn
Valberedning                                 Lillemor Normark Bodan

                                                      Ulrika östensson, Mångbyn

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.


Medlemsantal

Föreningen har under 2018 haft XX medlemsfamiljer, X enskilda medlemmar och X föreningar.


På grund av rådande omständigheter med Covid-19 pandemi har årsmötet flyttats fram till l aug och verksamheten i föreningen legat nere.


Presentation av projektgruppernas arbete:


Projektgrupp fastighet

Köket är färdigställt, Robotgräsklippare är installerad. Arbetet med nytt värmesystem påbörjats.


Projektgrupp samlingssal

Inget nytt gjort i samlingssalen.


Projektgrupp aktiviteter

Surströmmingsmiddag arrangeras, Julgröt med luciatåg, Skolavslutning i lekparken samt
städning av lekpark genomfördes under våren.


Projektgrupp aktivitetsplan      .

Aktivitetsplanen har under sommaren och vintern mest nyttjats som ridbana för byarnas hästintresserade och under sommarhalvåret även som fotbollsplan för bygdens barn.


Projektgrupp Lekpark

Lekparken är välanvänd av ortens barn unga och vuxna.


Slutord

Efter detta konstiga år med pandemi tar föreningen nya tag med aktiviteter och arbete för våra medlemmar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Ett stort Tack till alla som bidrar till att byaföreningen ENEN med dess byar fortsätter att

leva och utvecklas.

Styrelsen för Byaföreningen ENEN


Styrelsen för Byaföreningen ENEN genom Ordförande


Emmalisa Ingman